این واحد که متصل به واحد فروش میباشد جهت تهیه تمامی مایحتاج شبکه های برق ایجاد شده و وظیفه آن تأمین سایر قطعات مورد نیاز که در ردیف تولیدات مجتع نمی باشد فعالیت می نماید که اهم آن به شرح ذیل می باشد.

انواع تیرهای بتونی در سایزهای مختلف

انواع ترانسفورماتور ، برقگیر ، کت اوت و …

سیم آلومینیوم ، سیم مسی و سیم مهار ، انواع سیم و کابل

انواع مفصل ، کابلشو ، اسپلایس ، کانکتور ، دژنکتور و …

انواع مقره ، سوزنی ، بشقابی ، پلیمری ، مانع ، چینی ، چرخی و …

انواع بریس تسمه و بریس نبشی ، سیمگیر،اتریه،پین،جمپر،راس تیر،براکت،راک،نعل کارگاهی و …